CHABER Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Chaber S.A.”.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,
które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość ogółem projektu wynosi 128 502.39 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 128 502.39 zł.